Waar leg jij de focus op?

 

Dat het mentale invloed heeft op gedrag is misschien niet meer een verrassing. Hoe het werkt en dat er steeds meer voorbeelden hierover zijn, vind ik mateloos interessant. Hoe je denkt, heeft invloed op hoe je je voelt en uiteindelijk ook op hoe je je gedraagt. Waar leg jij de focus?

Locus of control is de mate waarin iemand de oorzaken van wat haar overkomt bij zichzelf of juist buiten zichzelf zoekt. Locus of control wordt gezien als een eigenschap van iemands persoonlijkheid, en er kunnen grofweg twee soorten onderscheiden worden:

·       intern: Iemand met een interne locus of control gelooft dat hij zijn eigen leven bepaalt.

·       extern: Iemand met een externe locus of control gelooft dat zijn leven bepaald wordt door zijn omgeving, het lot, toeval of andere mensen.

pexels-photo-377911-2.jpeg

Een interne locus of control geeft aan dat iemand gelooft dat hij of zij zelf verantwoordelijk is voor het succes (of het falen) van zijn pogingen om een doel te bereiken. Het resultaat (of het gebrek aan resultaat) wordt aan zijn eigen gedrag, eigen karakter en zijn goede en slechte eigenschappen toegewezen.

Een externe locus of control geeft aan dat iemand meent dat de resultaten (of het gebrek aan resultaten) van zijn pogingen om een doel te bereiken toe te schrijven zijn aan oorzaken buiten zichzelf, zoals geluk, zijn sociale positie, andere mensen, enzovoort.

Staat het vast?
Ik geloof er zelf niet in dat deze twee als iets 'vaststaands' kunnen worden gezien. Het kan namelijk heel goed per situatie verschillen. Welke situatie je ook (onbewust) kiest, het heeft wel invloed op het uiteindelijke gedrag en uitkomst van een bepaalde situatie.

Het kan zijn dat je vaker een 'externe' locus of control hanteert, dat je een probleem vaker bij je omgeving neerlegt. Dit kan als uitkomst hebben dat je zelf minder actie onderneemt om het probleem op te lossen en het hierdoor langer blijft hangen. Maar het kan ook zijn dat je vaker een 'interne' locus of control hanteert en alles ziet als jou verantwoordelijkheid, ook op dingen waar je wellicht helemaal geen invloed op hebt.

Keuzes
Beide keuzes heeft invloed op de uitkomst, maar het is des te interessanter om je dat eens af te vragen in een bepaalde situatie. Ligt dit probleem echt aan de omgeving of kan ik het ook zelf oplossen/veranderen? Of kan ik zelf iets veranderen aan deze situatie of is het handig om de situatie accepteren zoals het (nu) is?

Herken jijzelf vaker in één van deze twee? En had je er weleens van gehoord? Blijf verder op de hoogte & volg me via: FacebookInstagramLinkedIn & Twitter. Tot de volgende blog!

Liefs, Rachel