Algemene voorwaarden

Food Your Thought hanteert de volgende algemene voorwaarden:

Aanmeldingsbeleid coachingtraject
U kunt zich inschrijven per mail of via het contactformulier voor een coachingsessie. Het eerste coachmoment is gratis. Wanneer er behoefte is aan een coachtraject en er een keuze wordt gemaakt welke dit mocht zijn, dient er een contract voor de samenwerking aan te worden gegaan.

Na het tekenen van het contract zal een bevestiging plus een factuur worden verzonden. De aanmelding is pas definitief nadat het volledige bedrag is ontvangen. Het volledige bedrag dient u voor aanvang van het coachtraject over te maken tenzij nadrukkelijk een betaling in termijnen is overeengekomen.

Aanmeldingsbeleid trainingen en voorlichtingen
U kunt contact opnemen per mail of via het contactformulier voor een mogelijke training of voorlichting. In overleg zal het verder worden vormgegeven. Vervolgens wordt een contract getekend en zal een bevestiging plus een factuur via de mail worden verzonden. De overeenkomst is pas akkoord wanneer het volledige bedrag is ontvangen. Het volledige bedrag dient u voor aanvang van de training of voorlichting over te maken, tenzij nadrukkelijk een betaling in termijnen is overeengekomen.

Afmeldingsbeleid
Na aanmelding geldt de wettelijke bedenktijd van twee weken (14 kalenderdagen). Men kan zich binnen deze bedenktijd, vóór aanvang van een coachtraject, training of voorlichting zonder bijkomende kosten afmelden.

Na afloop van de bedenktijd is men bij afmelding tot één week (7 kalenderdagen) vóór aanvang van een coachsessie, training of voorlichting administratiekosten (10,-) verschuldigd. Bij latere afmeldingen is men het volledige bedrag verschuldigd.

Doorgang
Een training gaat door bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname heeft Food Your Thought het recht om de training af te lassen en te verzetten naar een later moment.